Πώληση

logo_new121

Στην Girni-Real Estate η διαδικασία πώλησης ενός ακινήτου είναι κάθε φορά μια νέα πρόκληση.

Γίνεται αναλυτική συνέντευξη με τον ιδιοκτήτη και συλλέγονται όσο περισσότερες πληροφορίες αφορούν το ακίνητο.

Σε αυτό το σημείο ο ιδιοκτήτης λαμβάνει ως πληροφορία τις τιμές αντίστοιχων ακινήτων στην ίδια περιοχή και αποφασίζει ποιά θα είναι αρχική τιμή πώλησης.

Στη συνέχεια το ακίνητο φωτογραφίζεται, δημιουργείται η ηλεκτρονική του καρτέλα και καταχωρείται στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας.

Αυτόματα το σύστημα εκδίδει εντολή πώλησης προς τους συνεργάτες που εξειδικεύονται :

Στην κατηγορία που ανήκει το ακίνητο (Επαγγελματικό, οικόπεδο, κλπ)

Στην περιοχή που ευρίσκεται το ακίνητο

Οι συνεργάτες που αναλαμβάνουν την πώληση του ακινήτου γνωρίζουν σχεδόν εκ των προτέρων εάν υπάρχουν και ποιοι είναι οι πιθανοί αγοραστές, αφού έχουν άμεση πρόσβαση στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας και ενημερώνονται συνεχώς για κάθε νέα ζήτηση που τους αφορά.

Αμέσως μετά την ανάθεση ξεκινάνε τις επαφές και τις επιδείξεις του ακινήτου σε υποψήφιους αγοραστές, που έχουν επιλεγεί με τη βοήθεια του μηχανογραφικού συστήματος, αλλά και σε αυτούς που θα δείξουν ενδιαφέρον έως την πώληση του ακινήτου.

Ταυτόχρονα το ακίνητο, ανάλογα την περίπτωση εμφανίζεται στο διαδικτυακό τόπο www.girni-realestate.com και προβάλλεται συνεχώς έως την πώλησή του.

Οι συνεργάτες που έχουν αναλάβει την πώληση ενημερώνουν συνεχώς τον ιδιοκτήτη για τα πεπραγμένα, τις διαπραγματεύσεις και τις προσφορές που έχουν πάρει και δίνουν τις εκτιμήσεις τους σχετικά με τους υποψήφιους αγοραστές.

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχοντας υπόψη τις εκτιμήσεις αυτές προχωρά στην τελική φάση της πώλησης.

Κάντε την ανάθεση του ακινήτου σας σε μας κάνοντας κλικ  ΕΔΩ